28.10.2021
Моніторинг проєкту DigEco

22  жовтня 2021 р. відбувся моніторинг проєкту DigEco (Erasmus+) напряму КА2 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану»!
Моніторинг проєкту провела Світлана ШИТІКОВА (PhD) – координатор проєкту NEO in Ukraine, Петро КРАЙНИК – експерт Жан Монне і по реєстрації проєктів МТА Вероніка ТКАЧЕНКО (PhD) – експерт з адміністративних питань проєкту і по реєстрації проєктів МТА – представники Національного офісу Erasmus + – Україна, яке надає допомогу Єврокомісії, Виконавчому агентству Європейської освіти та культури (EACEA), національним органам влади та вищим навчальним закладам в імплементації програми ERASMUS +.

Державний університет «Житомирська політехніка» активно приєднались до моніторингу проєкту DigEco (Erasmus+) напряму КА2 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» та представили на високому рівні звіт щодо виконаних завдань робочої групи P6. Представники робочої групи P6, які долучились до моніторингу:
 – координатор проєкту, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, керівник Центру розвитку професійної кар’єри – Юлія БОГОЯВЛЕНСЬКА;
– менеджер із забезпечення якості, контролю контенту розроблених навчальних курсів та якості виконання робіт за проєктом – к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи – Андрій МОРОЗОВ;
– група роботи з навчальними планами та програмами: д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та сфери обслуговування – Галина ТАРАСЮК;
д.е.н., доц., завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин – Катерина ШИМАНСЬКА;
к.е.н., доц., доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, заступник завідувача кафедри – Віталій БОНДАРЧУК;
– менеджер проєкту, к.т.н., начальник відділу міжнародних зв’язків – Василь МАМРАЙ
– модератор і технічний супровід проєкту – провідний спеціаліст Центру розвитку професійної кар’єри – Марина ПРОКОПЧУК;
– організація та прийняття остаточних рішень, а також спостереження за виконанням робіт – д.е.н., проф., перший проректор Оксана ОЛІЙНИК.

Кожен з представників робочої групи має професійний підхід до поставлених завдань проєкту та чітко виконує умови.

Під час моніторингу, відбувся контроль за реалізацією проєкту, який включав нараду за оцінкою стратегії реалізації і управління за яким проходить проєктна група для досягнення цілей проєкту, а також було розглянуто який прогрес досягнутий в реалізації проєкту.
За підсумками моніторингу представники ОСЗ – Україна, зробили ряд висновків, зокрема, що проєктна партнерська робота координується та кожен з партнерів має стратегічне бачення реалізації проєкту. Окрім цього зазначено, що кожен партнер проєкту має свою роль, формуються і функціонують комітети з певних функцій. Особливо підкреслено, що проєкт має високий рівень підтримки з боку топменеджмент ВУЗів-партнерів, а виконання 13 дисциплін зроблено в повному обсязі. Точно визначено перелік обладнання та розпочато процес закупівель для інклюзивної освіти, на яку проєкт DigEco має фокусування. Виокремлено, що цілі проєкту відповідають виявленим проблемам цільових груп, а студенти та інші зацікавлені сторони беруть активну участь в житті проєкту. Зокрема, діджитал-дисципліни орієнтовані для підготовки студентів на сьогоденний ринок праці. Усі правила візуалізації виконані та дотримані. Щодо актуальної проблеми стосовно пандемії, то Covid-19 мінімально впливає на реалізацію проєкту, проєктна діяльність адаптована до сучасних викликів. Також, доречно зазначити, що на дату моніторингу проєкт рухається по плану, без затримок і чітко виконуються поставлені задачі.

Українські партнери DigEco дуже вдячні за підтримку в реалізації проєкту, за можливості та за те, що можуть вдосконалювати свої знання та навички завдяки таким можливостям, а ще й передавати такий досвід студентам!

DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP
Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan / DigEco
This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.