28.04.2023
Магістранти та аспіранти Житомирської політехніки прослухали онлайн-лекції викладачів провідних європейських університетів

Невід’ємним компонентом якісної підготовки здобувачів вищої освіти є залучення до освітнього процесу лекторів з інших університетів, зокрема європейських. Це надає можливість ознайомитися з досвідом та кращими практиками інших закладів вищої освіти, розширити комунікаційні зв’язки, набути додаткових знань та навичок.

Так, з 21 по 24 березня 2023 року здобувачі вищої освіти за освітнім ступенем “магістр” спеціальностей 073 “Менеджмент” (група МОМ-23, ЗМО-22-2м) та 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ПВМ-8, ЗПВ-22-1м) денної та заочної форм навчання, аспіранти та викладачі кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій мали можливість прослухати серію англомовних онлайн-лекцій від викладачів провідних університетів Литви, Німеччини та Словенії.

Варто зауважити, що таку можливість представники Житомирської політехніки отримали в рамках реалізації проєкту DigEco “Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану”, який передбачає впровадження дисциплін з акцентом на цифровізацію у навчальний план підготовки фахівців.

Зокрема, студентська та викладацька спільнота прослухала лекції Маріуса Лаурінайтіса (Marius Laurinaitis, Університет Миколаса Ромеріса, Литва) на тему “Відкриті дані: регламент/практика”, у рамках яких спікер фокусував увагу на ідентифікації поняття “відкриті дані”, захисті персональних даних, парадоксі конфіденційності, системі відкритих даних на прикладі Литви.

Також були прочитані лекції за напрямом “Цифровий маркетинг у дії” Саулюсом Кромалькасом (Saulius Kromalcas, Університет Миколаса Ромеріса, Литва). Спікер зробив акцент на необхідності створення портрету споживача, можливостях та каналах для представлення товару та створенні конкурентних переваг на ринку, можливих ринкових комунікаційних стратегіях та тактиках.

Представники кафедри долучилися також до лекцій за напрямом “Управління великими даними”, представлених Боштяном Бруменом (Boštjan Brumen, Університет міста Марібор, Словенія) та Мариною Тропманн-Фрік (Marina Tropmann-Frick, Університет прикладних наук Гамбурга, Німеччина).

Пан Брумен розповів про різницю між поняттями «дані» та «інформація». Останнє будується на першому, але вирізняється наявністю структури та прив’язкою до часу. Також було проаналізовано поняття «Big Data» з точки зору його характеристик (Data Volume, Data Variety, Data Velocity).

Зі свого боку, доповідь пані Тропманн-Фрік була присвячена переходу від монолітних до розподілених баз даних та викликам, які сьогодні постають у сфері управління великими даними.

Пані Тропманн-Фрік і пан Брумен також ознайомили аудиторію з особливостями такої проблематики, як «Аналітика даних для маркетингу».

Марина Тропманн-Фрік зосередила свою доповідь на візуальній аналітиці, зокрема на таких питаннях, як типи даних для візуалізації, техніки візуалізації, техніки взаємодії (Interactive projection, Interactive selection/filtering, Interactive zooming, Interactive distortion, Interactive linking and brushing) та перекручення. Спікерка порекомендувала деякі програмні продукти/сервіси до використання.

Боштян Брумен доповідав про особливості Web & Mobile Marketing загалом та про види аналізу в маркетингу зокрема.

За результатами прослуханих лекцій, викладачі, аспіранти та магістранти кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій отримали сертифікати, які засвідчують здобуті знання та навички. Варто зауважити, що такий досвід є особливо цінним у контексті вивчення магістрантами відповідних дисциплін, що впроваджені в рамках проекту DigEco.

Висловлюємо щиру подяку спікерам за інформаційно насичені доповіді та сподіваємось на подальшу співпрацю!