22.05.2023
Всеукраїнська науково-практична конференція «Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства: управлінські та соціально-економічні аспекти»

Факультетом бізнесу та сфери обслуговування 19 травня 2022 року було проведено Всеукраїнську науково-практичну on-line конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства: управлінські та соціально-економічні аспекти» (присвячену Дню науки).

З вітальним словом до учасників конференції звернулась проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Житомирської політехніки к.е.н., доц. Олена Денисюк, яка відзначила, що у цей складний для нашої країни час дуже важливими є такі зустрічі, наше єднання, взаємна підтримка, обговорення найважливіших проблем освіти, науки, економіки.

Олена Денисюк наголосила на актуальності розгляду питань, які стосуються впливу інноваційних змін на розвиток суспільства, що особливо важливо в умовах необхідності відбудови та відродження нашої держави.

До привітань учасників конференції долучився д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Олександр Петрук.

Вступне слово було надано декану факультету бізнесу та сфери обслуговування, д.е.н., проф. Тарасюк Галині, яка також привітала учасників конференції та побажала плідної роботи в рамках наукової дискусії.

На пленарному засіданні з доповідями виступили наступні учасники:

  • Булах Ірина, студентка гр. МО-68 з доповіддю на тему: «Діджиталізація підприємницької діяльності»;
  • Степанчук Анастасія, студентка, гр. МО-68 з доповіддю на тему: «Роль стратегічного планування на підприємстві»;
  • Кравченко Богдана, студентка гр. МО-68 з доповіддю на тему: «Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу»;
  • Мікрюкова Анастасія, Похільченко Каміла, студенти гр. ЕК-5 з доповіддю на тему: «Передумови використання цифрових технологій в сфері інформації та телекомунікацій»;
  • Бойко Людмила, магістрантка, гр. ЕПМ-20 з доповіддю на тему: «Вплив пандемії COVID-19 на світовий ринок праці»;
  • Каленський Віталій, магістрант, гр. ЕПМ-20 з доповіддю на тему: «Формування управлінського потенціалу серед працівників підприємства».

У заході взяли участь близько 100 представників університетів з усієї України.

Підсумки конференції були підведені деканом факультету бізнесу та сфери обслуговування. Тарасюк Галина подякувала учасникам та побажала подальшої плідної наукової роботи викладачам та студентам.